กรมโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เข้าดูงาน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก


ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก  พร้อมทั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาชิก วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบกให้การต้อนรับนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  นางอำไพวรรณ ใจรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายศรัญญู เอี่ยมระหงษ์ วิศวกรชำนาญการ นางสาววริศรา อยู่ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พร้อมด้วยนายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ชลบุรี บริษัท ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานNTS พร้อมคณะ ผู้บริหารซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก กลุ่มชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการในพัฒนานวัตกรรม และศักยภาพในการผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก กุนเชียง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับ วิสาหกิจชุมชน และ เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชลบุรีและ ได้มาตรฐาน สินค้า โอทอป  ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ และคาดว่าในอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563