AIS ผนึก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิด AIS Playgroundผลักดันดิจิทัลครีเอเตอร์สายพันธุ์เทคฯ แห่งแรกของภาคตะวันออก


(7 กรกฎาคม 2565) เอไอเอส ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการศึกษาและร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล "AIS PLAYGROUND @ KU SRC" เป็น Co-Working Space แห่งแรกในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันทั้ง อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเหล่า Start up ในพื้นที่ EECสำหรับใช้เป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดีย คิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรในอนาคต

โดย นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก เอไอเอส กล่าวว่า"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีศักยภาพสูง ในพื้นที่ EEC มีการเรียนการสอนครบถ้วนทั้งสายวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พาณิชยนาวีนานาชาติ และบริหารธุรกิจ อีกทั้งคณาจารย์ยังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัย และมีความเข้าใจปัญหาเฉพาะด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เกิดงานวิจัยที่ลงลึก รู้จริง และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลได้เป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เอไอเอส ซึ่งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Infrastructure) และสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนา และสร้างโอกาสใหม่ๆ จากเทคโนโลยีดิจิทัล

 วันนี้ เราจึงสานต่อความตั้งใจเปิด AIS Playground @ KU SRC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์รวมพลังสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจต่อยอดไอเดียที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาศักยภาพแห่งแรกในภาคตะวันออก เปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เข้ามาทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับเอไอเอส พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ภายใน AIS PLAYGROUND @KU SRC ยังมีพื้นที่ Co-Working Space ที่มีเครือข่าย 5G และ AIS Super wifi ให้บริการกับนักศึกษา โดยเอไอเอส เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา อย่าง Young Playground Ambassador ทั้งนี้เอไอเอสพร้อมจัด Showcase และกิจกรรมต่างๆ จากเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมายให้กับนักศึกษา KU SRC ภายใต้ Theme ต่างๆ ดังนี้

- Tech SHOW อาทิ 5G, NB IoT, VR, Analytic Mindset

- Biz Share อาทิ Blockchain & Cryptocurrency  การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล , Health Tech และ Agri Tech

- Set the Future ที่จะมาเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้กับน้องๆ ใน Class Make Up, Personality และ วางแผนการเงินเพื่ออนาคต

 ​ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เอไอเอสจะสลับหมุนเวียนมาให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์จริงและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 ด้านของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลอง และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอย่าง EEC การได้ร่วมมือกับเอไอเอส สร้างศูนย์ AIS Playground @ KU SRC Co-Working Space ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน 5G กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากเอไอเอส นับได้ว่าเป็นการเตรียม Ecosystem ของการพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างแท้จริง

​Hi-Light กิจกรรมสุดพิเศษของวันนี้พบกับศิษย์เก่า KU SRC "คุณชู้ต"(เชิดชนินทร์ ฤทธิ์ธาอภินันท์) ที่มาร่วมสร้าง Inspiration ให้กับน้องๆ นักศึกษาในรอบรั้วนนทรี ศรีราชา

สำหรับ AIS PLAYGROUND @KU SRC ตั้งอยู่บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้บริการ Co-Working Space ฟรี ทุกวันจันทร์ เสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.
 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563