วัดเนินบุญญาราม(วัดต้นมะม่วง)ขอเชิญร่วมพิธีมหาเทวาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ วาระ ที่ 9 รุ่นมหาเศรษฐี ในวันที่ 30 ก.ค. 2565 เวลา 17.00 น.


วัดเนินบุญญาราม(วัดต้นมะม่วง)ขอเชิญร่วมพิธีมหาเทวาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ วาระ ที่ 9  รุ่นมหาเศรษฐี ในวันที่ 30 ก.ค. 2565  เวลา 17.00 น.

   พระมหาดร.สาธิต อาภัสสโร เจ้าอาวาสวัดเนินบุญญาราม(วัดต้นมะม่วง) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขอเชิญประชาชนชาวพุทธที่สนใจเข้าร่วมพิธีมหาเทวาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ วาระ ที่ รุ่นมหาเศรษฐี ณ วัดเนินบุญราม (วัดต้นมะม่วง) เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  โดยมีรายนามพระเถราจารย์ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือ - หลวงปู่ฮก วัดมาบลำบิด จ.ชลบุรี - หลวงปู่บุญ วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี - หลวงพ่อน้ำหอม วัดรังสีสุทธาวาส(ไร่กล้วย) จ.ชลบุรี- หลวงพ่อช้าง วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา - หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งตาอิน จ.จันทบุรี - หลวงพ่อมนัส วัดเขาแหลม จ.จันทบุรี- หลวงพ่อส่วน วัดหนองคล้า จ.ชลบุรี - หลวงพ่อธีรเวทย์ วัดแหลมทอง จ.ชลบุรี - พระอาจารย์สุรชัย (กบ) วัดตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี - พระอาจารย์แจ้ วัดน้อมประชาสรรค์ จ.อยุธยา โดยที่พุทธาภิเษกครบ 9 วาระ (9 พิธี)  พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 71 รูป #รายนามพระเถราจารย์พุทธาภิเษกทุกวาระ1.หลวงปู่ฮก วัดมาบลำบิด จ.ชลบุรี (3 วาระ) 2.หลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ จ.ตราด3.หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด จ.ระยอง4.หลวงพ่อช้าง วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา5. หลวงพ่อน้ำหอม วัดรังษีสุทธาวาส (ไร่กล้วย) จ.ชลบุรี6. หลวงปู่บุญ วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี7. พระอาจารย์แจ้ วัดน้อมประชาสรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา8.หลวงพ่อธีรเวทย์ วัดแหลมทอง จ.ชลบุรี9.หลวงพ่อคำนึง วัดศรีวนาราม (บ้านนาใหม่) จ.ชลบุรี 10.หลวงปู่รอด วัดโคกกรม จ.สุรินทร์11.หลวงพ่อส่วน วัดหนองคล้า จ.ชลบุรี 12.พระอาจารย์ฟุ้ง วัดราษฎร์สามัคคี กม 10 จ.ชลบุรี 13. หลวงปู่บุญมา  สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี  14.พระอาจารย์ยอดเศรษฐี วัดเทพประสาท (เตาถ่าน) จ.ชลบุรี15.หลวงพ่อสาธิต วัดหนองฆ้อ จ.ชลบุรี16.อาจารย์อ๊อด วัดสายไหม จ.ปทุมธานี17.หลวงพ่อสมหวัง ทส.สวนป่าสมุนไพร จ.ระยอง18.หลวงพ่อสุวรรณ วัดยาง จ.อ่างทอง19.พระอาจารย์สุรชัย (กบ) วัดตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี20.หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย จ.สมุทปราการ21.หลวงพ่อสมคิด วัดประดู่ฉิมพลี กทม22.หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงษ์ฯ กทม23.พระอาจารย์อำนาจ ทส.เขาสามล้าน จ.ชุมพร24.พระอาจารย์สาโรช วัดบ่อน้ำเงิน จ.จันทบุรี25.หลวงพ่อสง่า วัดเขาไม้แดง จ.ชลบุรี 26.หลวงพ่อชัยยุทธ วัดนอก จ.ชลบุรี27. หลวงพ่อมงคล ทส.บรมพุทโธ จ.ชลบุรี28.พระมหาสุทธิพัฒน์ชัย วัดจันทร์เขลม จ.จันทบุรี29.หลวงพ่อบุญโปรด วัดหอบบอนวนาราม จ.ชลบุรี30.หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งตาอิน จ.จันทบุรี31.หลวงพ่อนัส ณ เขาแหลม จ.จันทบุรี เป็นต้น .32.หลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวาย จ.ระยอง33.พระอาจาร์สิงห์ สำนักสงฆ์หลวงปู่สรวง จ.สมุทรปราการ34.พ่อท่านแชมป์ วัดเขาบางพระ จ.ชลบุรี 35.พระอาจารย์นนท์ วัดบึงทองหลาง กทม.36.หลวงพ่อสังขีด วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา 37.หลวงพ่อโก๋ วัดศรีรัตนาราม จ.ชลบุรี 38. พระมหาญาณันธร วัดพิบูลสัณหธรรม อ.ศรีราชา 39. พระอาจารย์ธนาพงศ์ วัดเครือศรัทธาธรรม40.พระอาจารย์พิสิทธิ์ วัดเนินกระบก อ.ศรีราชา 41.พระมหาสาธิต ดร. วัดเนินบุญญาราม อ.ศรีราชา 42.พระอาจารย์สัมพันธ์ วัดเขาช่องลม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 43.พระมหาวิเศษ วัดมาบคล้า จ.ชลบุรีและพระเถราจารย์พิธีวัดหุบบอนวนาราม 28 รูป  พุทธาภิเษก 9 วาระ ดังนี้วาระที่ 1 #วัดเนินบุญญาราม อ.ศรีราชา 15 ก.พ.65  พิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณวาระที่ 2 #วัดรังษีสุทธาวาส (ไร่กล้วย) อ.ศรีราชา 25 มี.ค. 65 พิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณวาระที่ 3 #วัดเนินกระบก อ.ศรีราชา 27 มี.ค. 65 พิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณวาระที่ 4 #วัดเนินตอง อ.ศรีราชา พิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ วาระที่ 5 #วัดเนินบุญญาราม (ต้นมะม่วง) อ.ศรีราชา 1 พ.ค.65 พิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก พญาปุริสาทเจ้าทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณวาระที่ 6 #วัดหุบบอนวนาราม อ.ศรีราชา 13 พ.ค. 65 พิธีบวงสรวง พุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ วาระที่ 7 #วัดหนองปรือ อ.ศรีราชา 4 มิ.ย. 65 พิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณวาระที่ 8 #วัดนาเขื่อน อ.เมืองชลบุรี 8 มิ.ย. 65 พิธีบวงสรวงเททองหล่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ และพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ วาระที่ 9 # ที่วัดเนินบุญญาราม คือในวันที่30 ก.ค. 65 นี้ ประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมงานขอเชิญได้ที่มณฑลพิธี วัดเนินบุญญาราม(วัดต้นมะม่วง) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจะมีพระผงท้าวเวสสุวรรณแจกผู้ร่วมงานในพิธีครั้งนี้ด้วย สอบถามรายละเอียด หรือเส้นทางมาวัดได้ที่   พระมหาดร.สาธิต อาภัสสโร เจ้าอาวาส  065-2615396

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563