สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม        อาทิ กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี และกลุ่มรายย่อยอื่นๆ ดำเนินกิจกรรมได้อย่างครบวงจร ทั้งการตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ  เนื่องจากแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับของชลบุรี มีความได้เปรียบที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก จึงมีศักยภาพด้านการตลาด และนอกจากนี้ ในห่วงโซ่การผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอีกมากมาย ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชลบุรี ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร  ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่เกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จะได้เพิ่มช่องทางการตลาดที่มั่นคง ตลอดปีการผลิต และเป็นการประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

จึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา กำหนดให้มีการจัดงาน แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัลขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้มีการจัดงานตั้งแต่วันที่  4 - 8 พฤษภาคม 2565  รวม  5  วัน  ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

สำหรับงาน แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัลในปีนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้พบการตกแต่งงานด้วยไม้งามนานาชนิด ทั้งกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น B (ใต้ดิน) โดยกลุ่ม Young Smart Farmer ที่จะมาร่วมแสดงพันธุ์ไม้พร้อมจำหน่าย พร้อมต้อนรับชาวศรีราชา ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีการประกวดกล้วยไม้,การเผยเคล็ดลับการจัดสวนด้วยต้นกระบองเพชร, บอกเทคนิคการเลี้ยงบอนไซและการดัดบอนไซ,สอนการจัดดอกไม้ แจกเมล็ดพันธ์ผักให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งยังมีบูธจำหน่ายผลิตผล พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จากผู้ผลิต เกษตรกร ชาวสวนโดยตรง

ซึ่งผู้จัดงานแปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัลได้จัดให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การวัดไข้ และการใช้เจลแอกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนเข้างาน
 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563