กลุ่มไทยออยล์ มุ่งต่อยอดโครงการ “ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชน สู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล” จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลรอบกลุ่มไทยออยล์ สานความฝันด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มไทยออยล์ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลรอบกลุ่มไทยออยล์ หลักสูตร FAT G Diploma ประจำปี 2565 สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในพื้นที่แหลมฉบัง ภายใต้โครงการ ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชน สู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลพร้อมมอบประกาศนียบัตร G License จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้ผู้ฝึกสอนที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเองและเยาวชนในโรงเรียน ต่อยอดความฝันด้านกีฬาฟุตบอลต่อไป

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บ.ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโรงกลั่นมาอย่างต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับกลุ่มไทยออยล์ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการกีฬาซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตของทุกๆ คน โดยที่ผ่านมา กลุ่มไทยออยล์ได้มีโครงการ ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมด้านฟุตบอลให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงกลั่นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาดังกล่าวให้ไปสู่ความฝันที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โดยในปีนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูผู้ฝึกสอนกีฬา หรือครูพละศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำต่างๆ แก่นักกีฬาในทีม อีกทั้งเป็นผู้กำหนดทิศทางวิธีการเล่นของนักกีฬา จึงเกิดเป็นแนวคิดในการจัดโครงการการอบรมหลักสูตร FAT G Diploma ประจำปี 2565 สำหรับครูผู้ฝึกสอนด้านกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในพื้นที่แหลมฉบังนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญในการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงกลั่นตั้งแต่พื้นฐานที่โรงเรียน โดยยกระดับครูผู้ฝึกสอนกีฬาด้วยโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถต่างๆ ในการฝึกสอนเยาวชน และก้าวเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพต่อไป

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และทีมสโมสรฟุตบอล พีทีที อะคาเดมี มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีๆ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ในการเปิดคอร์สการอบรมหลักสูตร FAT G Diploma ประจำปี 2565 ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาครูผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนรอบโรงกลั่นด้านฟุตบอลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อยกมาตรฐานการเล่นฟุตบอลเพิ่มยิ่งขึ้น พร้อมก้าวไปสู่ผู้ฝึกสอนมืออาชีพและสร้างความแข็งแกร่งของรากฐานฟุตบอลไทยในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการประเมินตามหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร G License จากสมาคมฟุตบอลฯ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับ AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ต่อไป  


          


 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563