ภาคเอกชนมอบถุงยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเพื่อส่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รับมอบถุงยังชีพจำนวน150ชุด จาก คุณ รมิดา ภัทรกิตติวรรณ ผู้บริหารบริษัท ทีโอเอช แมเนจเม้นท์  เพื่อจะเตรียมส่งมอบต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ผู้ที่กักตัว และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินบางส่วนว่างงาน และมีรายได้ลดลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และได้รับความลำบากจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จัดโครงการส่งมอบ "ถุงกำลังใจ" เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน


 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563