อปพร อบต.บ่อวินจัดการประชุมคัดเลือกประธานคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระลง

นายธวัชชัย อ่วมปลั่ง  ประธาน อปพร.อบต.บ่อวินได้จัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.บ่อวิน โดยมี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์  รองนายก นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายก นางกันยิกา เทพประโมง เลขานุการ นายเสน่ห์ กระต่ายเพ็ชร สมาชิก อบต.  เจ้าหน้าที่ อบตผู้อำนวยการส่วนช่วยบัญชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการอาสาสมัคร และคณะกรรมการศูนย์ อปพร.อบต.บ่อวิน และสมาชิก อปพร เข้าร่วมประชุม ณ อเนกประสงค์ อบต.บ่อวิน โดยคัดเลือกประธาน อพปร.อบต.บ่อวิน คนใหม่แทนคนเก่าซึ่งหมดวาระลง โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ2ึคน คือเบอร์1นายมิ่งมิตร ญาติจันทร์ทึก และ เบอร์2นายนพดล สำเภาพงค์ โดยผู้ได้คัดเลือกเป็นประธาน อปพร อบต.บ่อวิน คนใหม่ นายมิ่งมิตร ญาติจันทึก ได้รับเลือกเป็นประธาน อปพร อบต.บ่อวิน คนใหม่ ด้วยคะแนน39คะแนน ชนะนาย นพดล สำเภาพงค์ ด้วยคะแนน21คะแนน


 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563