นายกหนึ่ง พร้อมสมาชิก อบต.บ่อวินออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการถึงบ้าน


วันที่ 26 มกราคม นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์  รองนายก นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายกพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พร้อมผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ่อวิน  เดินทางไปมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน กล่าวว่า ได้มีนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจสุขภาพ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยกำหนดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต


 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563