นายก หนึ่ง นายกอบต.บ่อวิน แถลงนโยบายต่อ สภาอบต.บ่อวิน ในการประชุมสภา สามัญสมัยที่1 ประจำปี2565


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่13มกราคม2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายพรศักดิ์ เหลียงตระกูล ประธานสภาอบต.บ่อวิน ได้เป็นประธานในการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี2565 โดยในวันนี้ นาย สิรวิชฐ์ อำไพวงษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินพร้อมคณะผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินโดยนายก อบต.บ่อวิน ได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อวินได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อบต.บ่อวินหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ่อวิน และ นายก อบต.บ่อวิน นั้น จึงได้แถลงนโยบายต่อสภาเพื่อดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ให้ไว้แก่ประชาชน อันประกอบด้วยได้1.เสอนของบประมาณประจำปี 2566จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายเทิดพระเกียรติ 2 จากปากทางถนน331-สี่แยกหนองก้างปลา 2.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน 4.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยจะดำเนินการบำรุงรักษาถนนไฟฟ้าส่องสว่าง ขุดลอก คลอง ฯลฯ 5.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 6. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการกีฬา 7.พัฒนา Smart City 8.นโยบายด้านการเมืองและการบริหารงานราชการ โดยจะบริหารงานราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองรอบด้านพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาฯว่าในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่นี้ไป จะมุ่งมั่นบริหารงานราชการ ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯแห่งนี้ โดยจะขอยึดมั่นในผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนรวมและสร้างความอยู่ดี มีสุข ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญที่สุด และที่ให้นโยบายต่อประชาชน ตนเองจะยึดประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ตำบลบ่อวินให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563