AIS5G ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 (สระบุรี)สานต่อภารกิจสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวปราจีนบุรี


สานต่อภารกิจสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวปราจีนบุรีในโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะอันตรายชุมชนและขยะ E-Waste ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี

15 ธันวาคม 2564 (วันนี้) AIS นำโดย คุณชัยนันท์ พรหมประเสริฐ ผู้จัดการเอไอเอส ช็อป สาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี ร่วมรับมอบขยะ E-Waste จากท่านวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 (สระบุรี) ในโครงการ  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะอันตรายชุมชนและขยะ E-Waste เพื่อนำไปจัดการให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลแบบ Zero Landfill อย่างยั่งยืน

โดย AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ พร้อมร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการปัญหาขยะ ที่รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ซึ่งนับได้ว่าเป็นขยะอีกหนึ่งประเภทที่จะต้องมีการคัดแยกและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก Zero   Landfill”

 ซึ่งที่ผ่านมา AIS ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากของเสียในการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอาสารับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากคนไทยไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มพันธมิตรอย่าง ไปรษณีย์ไทย TBCSD ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆกว่า 120 แห่ง อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันบูรณาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบองค์รวมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563