พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาร่วมกับสาธุชน อัญเชิญองค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้วที่ชายทะเลเกาะลอย มาเป็นประธาน ในเทศกาลกินเจ ตามประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน


เมื่อเวลา16.00น.วันที่5 ตุลาคม2564 ที่พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา  นายเจริญ จุรีกานนท์ นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา นางสายพร จุรีกานนท์ นายกกิตติคุณพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาตลอดกาล นายเจริญพฤกษ์  สาธางค์กรกุล ประธานเทศการกินเจและคณะกรรมการของพุทธสมาคมและสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ศรีราชาได้รวมตัวกันไปอัญเชิญ องค์เทพเจ้า 'กิ๋วอ้วงฮุดโจ้วที่ริมทะเลวงเวียนเกาะลอยศรีราชา ซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมา เป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้ ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 -15ตุลาคม 2564เทศกาลกินเจเริ่มทุกปีในวันที่ 1 ถึง 9 ของเดือนเพื่อสืบทอดประเพณีการสมาทานศีลกินเจเดือน 9   อีกทั้งงดเว้นไม่กระทำกิจใด ๆอันจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนให้เดือดร้อนแก่สัตว์โลกทั้งหลาย งดสร้างกรรมปาก ถือเป็นสิริมงคลแห่ง  ซึ่งในปีนี้ทางโรงเจจะงดโรงทานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขร้องขอมา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งการจัดเทศการถือศีลกินเจของทางพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา  จัดตามประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีมาแต่โบราณกาลแล้วและทำสืบต่อกันมาช้านาน

                 สำหรับประเพณีถือศีลกินเจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีน มีมาแต่โบราณ เชื่อกันว่า 2 พระองค์ รวมผูกพันอยู่กับศาสนาพุทธลัทธิมหายาน โดยมีลัทธิเต๋าเข้ามาผสมผสาน เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก เป็น 9 พระองค์ด้วยกัน สาธุชนในพุทธศาสนาต่างสละเวลาและกิจทางโลกมาบำเพ็ญศีล ตั้งปณิธานกินเจ บริโภคอาหารผักและผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อ ของสด ของคาว ด้วยการสมาทานรักษาศีล เว้นจากการเอาชีวิต/เลือด/เนื้อ สัตว์ มาบำรุงตน   การกินเจมีข้อห้ามกินผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม/ หัวหอม /กุยฉ่าย /หลักเกียว /และใบยาสูบ ซึ่งผักเหล่านี้เชื่อว่าเป็นสาเหตุทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย ได้แก่ ธาตุไฟ / ธาตุน้ำ / ธาตุไม้ / ธาตุดิน และธาตุโลหะ และอาจทำให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่เป็นปรกติ คือ หัวใจ / ไต /ตับ / ม้าม และปอดอีกทั้งเชื่อกันว่าเลือดและเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตาย มีพิษร้ายแฝงอยู่ เพราะก่อนสัตว์ถูกฆ่าความกลัวทำให้มันหลั่งสร้างพิษออกมา งานประเพณีกินเจ จึงเป็นงานบุญและถือเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต  การกินเจที่แท้จริงนั้น ต้องฝึกฝน กาย วาจา ใจ ให้สะอาด  สว่างสงบตลอดเวลา ทั้งเข้าและออก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกินเจกัน
 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563