เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พ่นยากำจัดยุงลาย


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายวิมล จันทร์ยิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พร้อมด้วยนางสาว พรธิตา อภัยวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ผุ้ช่วย ประธานชุมชน กองงานสาธารณสุขเทศบาลนครเจ้าพระสุรศักดิ์ ดำเนินการพ่นละอองกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เนื่องจากโรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ขอความร่วมมือในประชาชนในพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่มีน้ำขัง และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน โดยแนะให้ประชาชนเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563