งดสวดมนต์ข้ามปีที่วัด!! เจ้าอาวาสวัดดังศรีราชา ชลบุรี ชวนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมข้ามปีรับพรที่บ้าน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ


 เจ้าอาวาสวัดดังศรีราชา ชลบุรี ชวนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมข้ามปีรับพรที่บ้าน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 
พระครูธรรมธร อังกูร โชตโก ( หลวงพี่แชมป์) เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ วัดดังประจำตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD - 19) ซึ่งเป็นโรคติตต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  (COVD - 19) ปรากฏว่าเริ่มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เพื่อวางมาตรการเร่งต่วนในการฝระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COMD -19) ภายในวัด และเป็นแนวปฏิบัติสำหรับวัด พระภิกษุ สามเณร อาศัยอำนาจ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541 ) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ข้อ 15 จึงออกประกาศเพื่อให้คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ถือปฏิบัติ งดงานกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก เช่น กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  งานวัด งานประจำปี และงานประเพณีต่าง ๆ แจ้งพระภิกษุสามเณรภายในวัด งดการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือสถานที่ ต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยต่อการติดโรค หากมีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติตาสนกิจภายนอกจังหวัด หรือไปในพื้นที่กสุ่มเสี่ยง เมื่อกลับเข้าวัดต้องปฏิบัติตามดำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าสังเกตอาการภายในกุฏิ  นับเป็นเวลา 14 วัน  พระภิกษุ สามเณร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติ ศาสนิก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด   วัดเขาบางพระจึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธ.ค.2563 เป็นการสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมรับพรที่บ้าน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์กับทางวัดเขาบางพระได้ ผ่านทาง เฟซบุ๊กไลน์ วัดเขาบางพระ

 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563