นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา


ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชส อำเภอศรีราชา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน  พร้อมมี ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ในครั้งนี้ โดยโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แก่ผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเพื่อให้สถานศึกษา ครู  นักเรียน  และชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

     ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้รับงบประมาณอุดหนุน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ดังนี้

ปีงบประมาณ 2552  โครงการก่อสร้างโรงอาหารและเรือนนอนชั้นอนุบาล  จำนวน 3,853,000.-บาท

ปีงบประมาณ 2557  โครงการปรับปรุงวงดุริยางค์  จำนวน 1,000,000.- บาท , โครงการก่อสร้างห้องสมุด จำนวน 3,000,000.- บาท

       และในปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์   เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวนเงินที่ได้รับ  3,072,000  บาท 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563