กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชาออกหน่อยพ่นหมอกควันเพื่อนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


 ที่ ชุมชนบ้านใน นางรัตนา บรมัตถ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมือศรีราชาและประธานชุมชนบ้านใน ได้นำเจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมด้วยอาสสมัครสาธารณสุข ได้ทำการพ่นหมอกควันให้กับชุมชนในเขตพื้นที่โดยรอบชุม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยหยอดทรายอะเบทลงในบ่อที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้แจกแผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งวิธีการป้องกันนั้นจะต้องระวังไม่ให้ยุงกดโดยใส่เสื้อผ้าหนาๆใส่เสื้อแขนยาวนอนในมุ้ง ช่วยกันกันกำจัดและลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายโดย 5 ป ปิดฝาโอ่งให้สนิท เปลี่ยนน้ำในภานะที่ปิดไม่ได้กันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ ปล่อยปลาลงในบ่อเพื่อกินลูกน้ำก่อนที่จะกลายเป็น ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทำลายและคว่ำภาชนะที่น้ำขัง กำจัดยุงโดยการใช้ยาฆ่ายุงกลิ่งตะไคร้หอมหรือเปลือกส้มเป็นต้นใส่เกลือน้ำส้มสายชูหรือผงซักฟอกลงในน้ำจานรองตู้กับข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ และเพื่อป้องกันควบคุมการแพ่ระบายของโรคไข้เลือกออดในครั้งนี้อีกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563