คลังปีโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาปตท. ประจำปี 2563


ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแหลมฉบังเก่า นายปิยะวัตน์เศวตนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปี2563 โดยมีอำนวยการรักษาการแทนอำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบังเก่าคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัท กลุ่มปตท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัท กลุ่มปตท. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอดสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการสร้างห้องสมุดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลนเช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษาปตท. ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี 2563 นี้เป็นครั้งที่ 24 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีนี้ทางคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาได้มีโอกาสมอบทุนจำนวนทั้งหมด 90 ทุนรวมมูลค่าทุนการศึกษา 330,000 บาทให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนนี้จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดีเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563