โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาดีธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบังและผู้บริหารพนักงานท่าเรือแหลมฉบังทเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในครั้งนี้ ซึ่งโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังในการนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็น

กำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศต่อไป
 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563