ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค พร้อมปรับรูป แบบรองรับ New Normalจัดประกวดวาดภาพ ในโอกาสวันแม่เดือนสิงหาคมนี้
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดกิจกรรมตามมาตรการรัฐ บรรทัดฐานใหม่ (New Normal) ชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นประกวดวาดภาพในหัวข้อ ภาพนี้เพื่อแม่ประจำปี 2563 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 13,000 บาท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมส่งเสริมยุวชน เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการภาพวาดจากจินตนาการเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมารดา เป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ที่มีมากมายมหาศาล โดยจัดประกวดในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

ด้านนางสาวจันทร์จิรา เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์คฯ เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า หลังจากที่ศูนย์การค้าฯ เปิดให้บริการแบบ 100% ตามมาตรการรัฐ กิจกรรมประกวดวาดภาพจึงถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางศูนย์ฯ จะพิจารณาจัดขึ้นก่อน โดยนอกจากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวแล้ว ศูนย์ฯ มีสถานที่ (แปซิฟิค ฮอลล์) พร้อมรองรับการจัดงานได้แบบสบายๆ รวมทั้งเราจำกัดจำนวนเด็กที่จะเข้าแข่งขันไม่ให้เกิน 100 คน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการอย่างดีที่สุด เพราะฉะนั้นพื้นที่ของห้อง 1,400 ตารางเมตร จึงแบ่ง ต่อเด็ก 1 คนรวมทั้งสต๊าฟทำงาน กรรมการ จึงไม่เกิน 200 คน หรือ 1 คนต่อ 7 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอแน่นอนในการจัดแบบ New Normal”

อย่างที่เน้นย้ำไปนักเรียนที่จะเข้าประกวด จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาตอนปลาย/ ปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น/ ปีที่ 1-3) โดยจะจำกัดจำนวนผู้เข้าสมัครเพียง 100 คน แบ่งเป็นรุ่น ป.4-6 รับ 70 คน และรุ่น ม.1-3 รับเพียง 30 คน ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและสมัครเข้าแข่งขันให้เร็วที่สุด เพราะเราจะพิจารณาจากคนที่สมัครเข้ามาก่อนและเอกสารครบถ้วยสมบูรณ์ ซึ่งเอกสารประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนอย่างใด อย่างหนึ่ง สามารถส่งเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา หรือทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายการตลาด วงเล็บมุมซองว่า ประกวดวาดภาพเลขที่ 90 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 สำหรับรางวัล นอกจากโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร ยังมีทุนการศึกษา รวม 13,000 บาท โดยทางโรงเรียน ผู้ปกครอง และยุวชน เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน พร้อมใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ pacificpark หรือ ขอรับเอกสารพร้อมสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นี้ อย่างไรก็ตามอาจต้องรีบสมัครเข้ามาเพราะเมื่อจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ามาครบตามจำนวนทางเราจะปิดรับก่อนทันที

ขอเชิญชม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเรียนที่เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพได้ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563