เทศบาลตำบลบางพระเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 5 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลบางพระ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน ให้สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 มีการอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัยประจำถิ่น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ เป็นต้น
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563