โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ส่งเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพวัยรุ่น"
 ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายสราวุธ สิริชัยเจริญกล รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ส่งเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพวัยรุ่น" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน ระบบบริการที่เชื่อมโยงกัน ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา ด้านสังคม รวมทั้งสามารถจัดทำและเข้าถึงฐานข้อมูล ระหว่างครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นที่จะให้คำปรึกษานักเรียน จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่ขาดการป้องกัน และทักษะการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กนักเรียน

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองศรีราชา และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และครูผู้รับการอบรม จำนวน 50คน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563