การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝึกอบรมการทำไส้กรอกอีสานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนนำไปประกอบอาชีพ
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ผู้ที่ได้การฝึกอบรมในครั้งนี้นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพและผลผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการอบรมถ่ายทอดความรู้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิก และ ประชาชนที่สนใจ โดยแบ่งการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติ  ในหลักสูตรการทำและแปรรูปอาหาร คือ ไส้กรอกอีสาน2รูปแบบ เป็นไล้กรอกวุ้นเส้นหมูและ ไส้กรอกหมูข้าว  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน นางสัมฤทธิ์  ทองวิเชียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก กล่าวว่า การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับประชาชน โดยหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์จากการอบรม จนสามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้ช่วงโควิค-19


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563