เทศบาลเมืองศรีราชาตั้งตู้ปันความสุขแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชน
ที่ ด้านหน้าอาคารงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา  นายปรีชา  เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานปัองกัน แพคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปใส่ตู้ปันความสุข เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผบกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มารับสิ่งของในตู้เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งภายในตู้จะมี ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา เป็นต้น โดย นายปรีชา เรืองอร่าม ได้กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดทำตู้ปันความสุขขึ้น เพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงขีพมาให้ประชาชนได้มารับไป ซึ่งขอให้ผู้ที่รับของนำไปเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้กับ คนอื่นๆได้ทั่วถึง โดยสิ่งของในตู้จะมีเจ้าหน้าที่คอยทำการเติมให้ตลอด และฝากถึงผู้มีจิตกุศลสามารถนำสิ่งของมาใส่เติมในตู้ได้ตลอด เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563