กลุ่ม เพื่อน พ้อง น้องพี่นำสิ่งของจากการร่วมขอการสนับสนุน ในการจัดซื้อชุด PPE มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
นายพีระยศ เถรว่อง ตัวแทนกลุ่ม เพื่อน พ้อง น้องพี่นำสิ่งของจากการร่วมขอการสนับสนุน ในการจัดซื้อชุด PPE มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา โดยได้เปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีน้ำใจ ช่วยเหลือซื้อชุดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ จากหน้า facebook ได้ทำการมอบชุด PPE รวม 40 ชุด มธลค่ากว่า24,000 บาท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ทุกคนร่วมบริจาคกันจนสำเร็จสิ้น และขณะยังมีท่านที่บริจาคเพิ่มเติม อยู่ในระหว่างรวบรวมและจัดสั่งซื้อ ในรอบต่อไป ซึ่งจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ต้องรักษาคนไข้นั้น มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) ซึ่งก็คือ อุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลกสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563