เอไอเอส ภาคตะวันออก ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาในการผลิตตู้ความดันลบ สำหรับครอบเตียงผู้ป่วย Covid-19 เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออก
โดย นายประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับภาคฯ  มอบเงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการผลิตตู้ความดันลบสำหรับครอบเตียงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออก ได้นำไปติดตั้งและใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอไอเอส ภาคตะวันออก เล็งเห็นว่าการช่วยเหลือสังคม
ถือเป็นภารกิจที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยวิกฤตินี้
ยังไม่มีตำราเล่มไหนเคยเขียนบอกไว้ การรวมพลังสามัคคี เพื่อขบคิดแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยพวกเรา
ขอร่วมเป็นกำลังสำคัญและแรงพลังในการสนับสนุนทุกภาคส่วน ปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนี้ทุกฝ่ายต่างแข็งขันร่วมมือร่วมใจกันในหลายบทบาทหน้าที่ต่างกันไป ทำให้เห็นว่าคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกันในยามยากลำบาก แล้วเราจะจับมือกันฟันฝ่าผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอน

******************************************
บุคคลในภาพที่สำคัญ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1.ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.นายแพทย์คุณากร วงศ์ทิมารัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลชลบุรี
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.นายประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก
6.นายสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย - ภาคตะวันออก

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563