กลุ่มแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา...จัดทำโครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด19กลุ่มแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา...จัดทำโครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด19ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ 2563 ...ตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามอบให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา...เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในชุมชน...สนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาโดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา รับทอบหน้ากากอนามัยในชุดนี้ พร้อม ,อสม.ริมทะเล และอสม.ชุมชนใกล้เคียง..ร่วมกันเดิน.แจกหน้ากากอนามัยด้วยผ้าบริเวณชุมชนริมทะเลและบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา...ในโครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด19ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ2563สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563