นายก อบต.หนองขามออกลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากผ้าอนามัยด้วยตัวเองในพื้นที่ชุมชนตามโครงการของรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน  
     นายสมหมาย  จันทร์ฉาย นายกอบต.หนองขามนำพนักงานอบต.หนองขาม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อาสาสมัครสาธารณสุขและ ประชาชนร่วมกันออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน ตามชุมชนในพื้นที่รวมถึงแจกหน้ากากผ้าอนามัยให้กับประชาชน สนองนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  โดยนายสมหมาย นายกอบต.ได้ออกลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอย่างเข้มแข็ง ซึ่งการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีคำสั่งให้ ทุกเทศบาล และ ทุก อบต. จัดให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน โดยทางอบต.หนองขาม ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน บ้านเนินแสนสุข บ้านหินกอง บ้านโค้งดารา บ้านหนองเลง และขอให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและสถานที่ประกอบอาชีพ ด้วยการใช้แอลกอฮอล์เจลไปเช็ดทำความสะอาด ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นได้ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดที่รู้ตัวว่ามีไข้ก็ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ให้สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด19

นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกอบต.หนองขาม กล่าวว่า การออกปฎิบัติการนำอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยใช้รถยนต์ อบต.หนองขามวิ่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชนที่ต้องให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ประชาชนต้องช่วยกัน ให้ความร่วมมือ ในการที่จะนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน  
   

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563