เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับภาคเอกชนร่วมกันแจกเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกะทบจากการการระบาดของไวรัสโควิด-19
 ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา

เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับภาคเอกชน และผู้ใจบุญร่วมกันแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ 

 ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))”            ประกอบด้วย
- ข้าวสาร 5 กิโลกรัม  จำนวน 400 ถุง
- ไข่ไก่ 750 แพค  แยกเป็นถุงๆ ละ จำนวน 6 ฟอง
- น้ำดื่ม จำนวน 450 แพค
- น้ำอัญชัญ จำนวน 400 ขวด
- ข้าวสวยพร้อมกับข้าว

โดยเทศบาลเมืองศรีราชาได้รับการสนับสนุน ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในครั้งนี้ จาก
พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม เจ้าคณะตำบลศรีราชา
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา
นายสมควร นกหงส์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาและ
ประธานกรรมการบริษัท ตึกคอม จำกัด
Oakwood Hotel & Residence Sriracha และ
The Middleton Sriracha Upper Suites Sriracha

โดยทศบาลเมืองศรีราชา ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ให้สวมแมสปิดปาก และให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่าง 1 – 2 เมตร ล้างมือด้วยเจลก่อนรับสิ่งของ และทำตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่                          ตอนเข้ารับแจกอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดการแพร่กระจายของเชื้อในสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา เข้าร่วมจัดระเบียบการแจกจ่ายครั่งนี้ด้วยความเรียบร้อย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563