น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ โดยมี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา   นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อนซึ่งเป็นพาหะนำโรคในชุมชน  ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีคุณชนะ  ทองเย็น จากปศุสัตว์อำเภอศรีราชา เป็นวิทยากร

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563