ข่าวดี!!!! “ราชมงคลตะวันออก” ห่วงใยทุกชีวิต ทุ่มเงินซื้อประกันไวรัสโควิด-19 คุ้มครองบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยตลอดจนนักศึกษาครบทุกคน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ห่วงใย ใส่ใจในสวัสดิภาพของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่รักและเอ็นดูเหมือนบุตรหลาน 

ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยรองศาสตราจารย์  ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ห่วงใย ใส่ใจในสวัสดิภาพของทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในขณะนี้  จึงได้อนุมัติทุ่มเงินซื้อประกันไวรัสโควิด-19  ให้กับบุคลกรทุกระดับ ตลอดจนนักศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นการส่งต่อความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยถึงบุคลากรและนักศึกษาทุกคน โดยมีทุนประกันคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตามนโยบาบกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด  และ ได้จัดทำโครงการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ร่วมใจสู้วิกฤติ Covid-19” สามารถดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://covid-19.rmutto.ac.th หรือ HOT LINE สายด่วน (เฉพาะกิจ)  

สอบถามข้อมูลทั่วไปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  Covid-19  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ได้ที่เบอร์  033 136 099 

 กด  1993 – สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
 1994 – สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
    1995 – สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 1996 – สอบถามเกี่ยวกับด้านทะเบียน วัดผล รับสมัคร
 1997 – สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านนักศึกษาอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563