เจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา จัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านอุบัติภัยต่างๆเจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา จัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านอุบัติภัยต่างๆ  ร่วมถึงภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ รวมไปถึงการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยทั่งชีวิต และทรัพย์สิน มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเข้าระงับเหตุ เล็กน้อย เบื้องต้น ด้วย เองได้ โดยนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชาย และหญิง มาเข้าร่วมโครงการครั่งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563