นายอำเภอศรีราชาขอความร่วมมือทุกหน่วยงานป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
      ที่ อาคารศรีราชาประชาคมหลังเล็กได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายนิติ   วิวัฒน์วานิชนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในการประชุม  โดยอำเภอศรีราชาได้รับการแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าหลายพื้นที่มีค่าเกินมาตรฐานจึงเน้นย้ำให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการป้องกันและผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อำเภอศรีราชาจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนป้องกันและลดผลกระทบตามอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิการดำเนินการลดแหล่งเกิดฝุ่นควัน เช่นควบคุมการเผาที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นควันในที่โล่งอย่างเข้มงวดปลุกจิตสำนึกการลดแหล่งกำเนิดฝุ่นควันที่เกิดจากเครื่องยนต์โดยเฉพาะรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการลดการใช้รถยนต์เพื่อลดจำนวนพาหนะในเขตเมืองตลอดจนการดับเครื่องยนต์ขณะจอดการเฝ้าระวังแจ้งเตือนโดยประสานข้อมูลจากหน่วยราชการที่รับผิดชอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ถึงสถานการณ์ที่ถูกต้องและหน่วยงานควรเป็นตัวอย่างและณรงค์กับประชาชนโดยตรวจสอบรถยนต์ไม่ให้มีควันดำเกินค่ามาตรฐานเพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ และปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563