อบต.บ่อวิน จัดการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อยปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักการออกกำลังกาย
ที่สนามฟุตบอลหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อยปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ซึ่งอยู่ในสังกัด ของอบต.บ่อวินโดยทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนมาโดยตลอด
   
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักการออกกำลังกาย พัฒนาความพร้อมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และชักชวนให้ผู้ปกครองให้หันมาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬารู้จักกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน   ซึ่งการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน 300 คน ร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นสีชมพู สีส้ม สีฟ้า เป็นการแข่งขันทั้งเด็กและผู้ปกครอง โดยเด็กนักเรียนจะแข่งขันฟุตบอล วิ่งผลัดแยกบอลสี วิ่งผลัดอุ้มลูกบอล แชร์บอล ชักเย่อ ขี่ม้าส่งเมืองฯลฯ ส่วนผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน ชักเย่อผู้ปกครองเด็กปฐมวัยคละชายหญิง ซึ่งเป็นที่สนุกสนานของเด็กและผู้ปกครองที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ในครั้งนี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563