กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ
โดยมี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา   นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ
 การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน เป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบางพระ ดังนั้นการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP ต่อไป
การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 จัดโครงการให้กับชุมชนท้ายบ้าน ชุมชนบางพระน่าอยู่ ชุมชนพร้อมใจ ชุมชนท่าตาลักษณ์ ชุมชนวัดหลวงบางพระ

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 จัดโครงการให้กับชุมชนคอเขาพัฒนา ชุมชนบ้านนาพุ ชุมชนทิวสนพัฒนา ชุมชนชาวเขื่อนพัฒนา ชุมชนตลาดบน

โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย  ชุติอังก์นุรักษ์ (กู๋เล็ก) เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ถ่ายทอดประสบการณ์กว่า 10 ปี  (สามารถติดตามได้จาก Page FB , Youtube :  บ้านอาชีพกู๋เล็ก

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563