“วันครูเอกชนจังหวัดชลบุรี” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ด้านขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีสำนักงานคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมจัดงาน “วันครูเอกชนจังหวัดชลบุรี” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ด้านขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี และเพื่อเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับมอบรางวัล จำนวนทั้งสิ้น  1,600 ราย ได้แก่

เข็มเชิดชูเกียรติครู อายุ 60 ปี        จำนวน  167     ราย
เข็มเชิดชูเกียรติครูอายุงาน 20 ปีขึ้นไป     จำนวน  537     ราย
รางวัลผู้บริหารดีเด่นและรางวัลครูและบุคลากรดีเด่น จำนวน  896 ราย

โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายยศพล  เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 และนายธานินท์  ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานร่วมมอบรางวัล และขอขอบคุณภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในการสนับสนุนสถานที่และร่วมจัดเตรียมพิธีการในครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563