สถานีตำรวจภูธรศรีราชาปิดโครงการ D.A.R.E การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในสังคม ประจำปี 2562 ให้กับทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
ที่  ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล  ประธานคณะกรรมการ ติดตามการทำงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิด  โครงการ D.A.R.E เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในสังคม ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จัดขึ้นให้กับทาง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน175 คน ที่ผ่านการอบรม โดยมี  ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ การต่อต้านยาเสพติด มาอ่านเรียงความ ที่ชนะเลิศ เพื่อแสดงถึง จุดยืน ความเข้มแข็ง ในการต่อต้านสารเสพติด ทุกชนิด ในสถานศึกษา พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ซึ่งโครงการ  D.A.R.E นั่นเป็นโครงการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะปลูกฝัง ให้เด็ก และเยาวชน มีจิตสำนึก และอุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกัน ปฏิเสธแรงกดดัน ที่อาจมีอิทธิพล ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อบายมุข และสิ่งมึนเมา ตลอดทั้งให้เรียนรู้วิธีการตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว และสังคม สำหรับโครงการ D.A.R.E  นั้นถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1982 ที่สหรัฐอเมริกา และกำเนิดโครงการครั้งแรกที่ ประเทศไทย เมือปี 2542 โดยเจ้าหน้าที่ ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ.ได้ นำมาทดลองใช้โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสื่อกลางให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความสนิทสนม กับกลุ่มเสี่ยง

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563