เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอาบุบางพระ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ   ครั่งนี้ และได้รับเกียรติวิทยากรจากคณะแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระตลาดล่าง มาเป็นวิทยากรในการเปิดโครงการเรียนสูงอายุครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหาร ให้เหมาะสมกับวัย เปิด ฐานกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ตรวจวัดความดัน เบาหวาน  สอนวิธีการออกกำลังกาย กล้ามเนื้อ ข้อต่อ โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางพระที่เข้าร่วมโครงการมาพร้อมเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ในคาบเรียนแรกอย่างพร้อมเพรียง โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563