อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย    เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง อปท.กับการขับเคลื่อนโครงการนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย ทั่วไทยตั้งเป้า ลดอุบัติเหตุในท้องถิ่นซึ่งก่อนเริ่มงานได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาอิสลามเนื่องในวันองค์การบริหาร       ส่วนจังหวัด โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของบุคลากรองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน   ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการเสวนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร       ส่วนจังหวัด การเสวนาเรื่องกระทรวงท้องถิ่นกับแนวทางที่เป็นไปได้ รวมไปถึงการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563