โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเปิดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นายจิร จักรภาพ  รองนายกเทศมนตรี เมืองศรีราชาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียงประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ภายในงานจะมีกิจกรรม แสดงความสามารถต่างๆของ นักเรียนในแต่ละระดับชั้นอธิ การรำแสดงกลองยาว การแสดงรำมวยไทยประยุกต์ การออกฐานกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมขนมไทยอาหารไทย พื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัด จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ตลาดภูมิปัญญาไทย   กิจกรรมความรู้ การสานปลาตะเพียน การทำลูกชุบ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงานอีกครั้งผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทยรัชสมัยต่างๆสร้างสีสันย้อนยุคภายในงานได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563