เทศบาลเมืองศรีราชา แจ้งกำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจําปี 2563 หลังประชาชนชำระล่าช้าทำให้เสียค่าปรับเพิ่ม
 นาง กนกพร หนูกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลเมืองศรีราชา ให้สัมภาษณ์ว่า

ด้วยปรากฏว่าในการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมในปีที่ผ่านมา ได้มีผู้มาชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนด เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็น ทำงานเทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้ประกาศกำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปี 2563 ให้ทราบดังนี้ 1.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่ ชั้น 1 ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

2. ภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ที่ชั้น 1 ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 1 ปีจำนวน 240 บาท ต่อห้อง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขยะ มูลฝอย ที่ท่านจะชำระกับทางเทศบาลเมืองศรีราชาไม่ได้สูญหายหรือเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่จะย้อนกลับมาให้ท่านในรูปของการให้บริการและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล สร้างความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองศรีราชาโทรศัพท์ 0 3831 4406 4 ในวันและเวลาราชการ

สัมภาษณ์นาง กนกพร หนูกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลเมืองศรีราชา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563