สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เตือนชาวบ้าน ชาวชุมชน อย่าปล่อยปละละเลยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ จะส่งผลให้อัตราความเสี่ยง แนวโน้มการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกจะสูงขึ้นในปี 2563
 นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในอำเภอศรีราชา  ว่า ในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม จนถึง 16 พฤศจิกายน 2562  สาธารณสุขอำเภอศรีราชาได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวมทั้งสิ้น 1,942 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 645. 91 ต่อสายประชากรพบรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่ตำบลทุ่งสุขาและตำบลบ่อวิน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2562 ยังได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น 14 ราย ตัวตำบลที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่ตำบลหนองขาม  ทั้งนี้จึงแจ้งเตือนประชาชนชาวชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น ยังคงให้เฝ้าระวังปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยการประชาสัมพันธ์ ให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หลักการให้ความรู้เบื้องต้นกับชาวชุมชน ช่วงปลายฝนต้นหนาว ในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายได้ด้วยตนเอง ก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน แนวโน้ม การแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ไม่ให้สูงขึ้น ในปี 2563 อีกทั้งฝากถึงประชาชน หากมีอาการเป็นไข้ ตัวร้อน นานถึง 2 วันให้รีบมาพบแพทย์ก่อน เพื่อตรวจอาการ และตรวจหาเชื้อ จะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

สัมภาษณ์        นายกมนต์   อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563