สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายยา ในเขตอำเภอศรีราชา​ให้ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลภาครัฐ
 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายกมนต์  อินทรวิชัย  สาธารณสุขอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก ,สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี ,สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านยาแผนปัจจุบัน เพื่อพัฒนาร้านยาในจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่หน่วยร่วมบริการกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ร้านยาชุมชนอบอุ่น) หวังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​โดยในจังหวัดชลบุรี มีร้านยาแผนปัจจุบันมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และมากเป็นอันดับ 1 ในต่างจังหวัด  โดยมีร้านยาทั้งสิ้น  1,238 แห่ง ดังนั้นร้านยาทุกร้านจะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน(GPP) จึงต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาร้านยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล  ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อไปสำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน  โดยสิ่งที่ตรวจสอบนั้น ประกอบด้วย   คน ,สถานที่ ,อุปกรณ์ การให้บริการ และความคาดหวังร้านที่มีคุณภาพ ซึ่งร้านใดไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ และสุดท้ายอาจจะต้องเลิกกิจการไป ซึ่ง ขณะนี้ร้านยาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการพัฒนามาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังในปี  2565 ซึ่งยังมีระยะเวลาในการปรับตัว โดยคาดว่าร้านยาต่างๆ จะเข้าร่วมโครงการเกือบ 100 % อย่างแน่นอนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563