โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัย แพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดสาธิตการผ่าตัดเปลี่ยนข้อหัวไหล่เทียม
ที่อาคารเกษตรสนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศพล นภาธร  ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ศาสตรจารย์

ด๊อกเตอร์ เอ๊ดเวริด แมคฟอรแลนด  แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัย จอหน ฮอคกิน สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมในการสาธิตการผ่าตัดเปลี่ยนข้อหัวไหล่เทียม ครั่งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นวัตกรรมทางการรักษา และเทคโนโลยีในการผ่าตัด หัวไหล่ กระดูกและข้อ และเป็นการเผยแพร่เทคนิค กาจผ่าตัด ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ จากหลากหลายสาขา สุานพยาบาล โดยได้ทำการถ่ายทอดสด วีดีโอ คอนฟาเรนต์ การผ่าตัดครั่งนี้ ไปยังในการปะชุมราชวิทยาลัยศัลยกรรม กะดูกและข้อ ประจำปี 2562 ที่กำลังจัดขึ้นที่พัทยา ถึงสาธิตการผ่าตัด กระดูก หัวไหล่ จากผู้ป่วย จริง เพื่อให้เป็นแนวทางในการรักษาผู่ป่วยต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563