วิ่งควายบ้านสุรศักดิ์ ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์เพื่อคงไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักและร่วมสืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีวิ่งควายของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
    ที่บริเวณตลาดสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง  เป็นประธานเปิดประเพณีวิ่งควาย การประกวดควายสวยงาม และ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร บ้านสรุศักดิ์   โดยมี นายบรรพต สลับศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง เป็นประธานจัดงาน กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน  โดยการจัดงานนั้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดชลบุรี ภายในงานจัดให้มีการประกวด ควายสวยงาม ตามธรรมชาติ ควายตบแต่งสวยงาม ควายตบแต่งตลกขบขัน ประกวดผลิตทางการเกษตร อาทิ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรดหวาน มันสำปะหลังประเภท ชนิดแป้ง และชนิดน้ำหนักมากในปีนี้
  
โดยมีนายอุทิน พรพจน์ธนมาศ ผู้ใหญ่บ้าน นายชำนาญ นาคทั่ง กำนันตำบลเขาคันทรงเข้าร่วมงานประเพณี พร้อมกับประชาชนในพื้นที่ และ กลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจประเพณีวิ่งควายและการประกวดผลิตผลทางการเกษตร  ซึ่งในปัจจุบันมีความเจริญของบ้านเมืองและพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยที่จะนำควายมาวิ่งในตลาดจึงนำมาเดินโชว์และประกวดประเภทสวยงานและตลกขบขันแทนเพื่อให้เด็กรุ่นหลังรู้จักประเพณีดังกล่าว  ซึ่งการจัดประเพณีวิ่งควายของชาวตลาดสุรศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง ก็เพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีวิ่งควายของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป และเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ได้พบปะสังสรรค์ เกิดความสนุกสนานรื่นเริง และสร้างความสามัคคีในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป แม้ปัจจุบันสังคมเจริญขึ้นอย่างมาก และมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน แต่ชาวบ้านสุรศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง ยังยึดถือประเพณีดั้งเดิมอยู่

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563