พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯทรงโปรดเกล้าให้"สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์" นำผ้ากฐินพระราชทาน ไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนาทิการาม อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯทรงโปรดเกล้าให้ นายมนัส เสือเปลี่ยว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ กองกิจการในพระองค์ และ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนาทิการาม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้  เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน  นายอำเภอหลังสวน เป็นผู้อ่านหมายรับสั่ง สำนักพระราชวัง
  
โดยกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชนให้ไปทอดยังวัดหรือพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญมหากุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป สำหรับงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดนาทิการาม อำเภอหลังสวน จังหวัดฃุมพรในปีนี้ได้จตุปัจจัยจากญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกว่า 1,000,000บาท ทางคณะทอดกฐินพระราชทานได้ปวารนาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อทำนุบำรุงศาสนา บูรณะเสนาสนะและบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัดนาทิการาม หลังจากเสร็จพิธีทอดกฐินพระราชทานทางดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีในพื้นที่ แต่ทางบ้านฐานะขัดสนด้านการเงิน จำนวน30ทุน เพื่อเป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

โดยวัดนาทิการามตั้งอยู่บ้านหัวเขาท่ากอ ถนนบางมะพร้าว หมู่ที่ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 45 ไร่อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ ชั้น   ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียะวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2407 วัดนาทิการรามตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2479  ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือ พระครูวิจิตรกรณีย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหลังสวน สังกัดธรรมยุติ อีกตำแหน่งนึงด้วย

   
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563