โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ที่อาคารวัชรสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหมณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งถือเป็น กีฬาสร้างคน  คนสร้างชาติ  องค์กรคุณภาพ  เริ่มที่สุขภาพคน   มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จึงส่งเสริมให้บุคลากรในทุกสถาบันในเครือ ฯ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย  ทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์  เพื่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในเครือด้วยกันการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานถ้วยรางวัลแก่สถาบันที่ได้รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม    นำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  และเพื่อเป็นการสมพระเกียรติ ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ได้จัดทำถ้วยพระราชทานเป็นพิเศษสั่งตรงจากประเทศอังกฤษผู้ผลิตถ้วยชั้นนำสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับโลก   ทั้งนี้ในครั้งที่ 6 และ 7 ที่ผ่านมา   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นผู้ครองถ้วยพระราชทานติดต่อกันถึง 2 สมัย  ซึ่งหากได้แชมป์สมัยที่ 3  จะได้สิทธิครอบครองถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรตินี้อย่างถาวร  แต่ทั้งนี้ทุกสถาบันในเครือ ฯ ต่างก็ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่มาตลอดทั้งปี  การแข่งขันครั้งนี้จึงเข้มข้น  สนุกสนาน  และน่าติดตามกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา การแข่งขัน “กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8”เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงศักยภาพและพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ  ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะภราดา คณะครูและเจ้าหน้าที่  จากสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยสำหรับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลนั้น ยุทธศาสตร์สำคัญคือการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เมื่อคนซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาองค์กร  มีศักยภาพและสมบูรณ์พร้อม องค์กรก็จะมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามที่สำคัญทั้งจากภายในและภายนอก  เพื่อให้สถาบันโรงเรียนในเครือพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคงและยั่งยืน  และ กีฬา เป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  เกิดสมดุลทุกมิติ  กิจกรรมกีฬา สามารถสร้างคนให้มีความสมบูรณ์ทุกด้านได้แก่
1) ด้านร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์
2) ด้านจิตใจและอารมณ์ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส
3) ด้านสติปัญญา มีทักษะทางศิลปะ ทักษะในการเล่นดนตรี และเล่นกีฬาเป็น
4) ด้านสังคม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5) ด้านจริยธรรม ประพฤติดี ประพฤติชอบ 
                
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมกีฬายังส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ  ช่วยเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในเครือ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่สถาบัน  ด้วยเหตุทั้งหมดดังที่กล่าวมา คณะภราดามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลจึงได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมกีฬาขึ้นในหมู่ครู และนักเรียนทุกสถานบัน อย่างต่อเนื่องตลอดมา

นอกจากนั้นยังมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นจำนวนเงิน 400000 บาทอีกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563