โรงเรียนดาราสมุทร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูจัดงาน วันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ศาลารวมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ให้เกียรติกล่าวรายงานพิธีเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ และครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับครูและนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตั่งแต่ปีการศึกษา 2562  โดยมีบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร และอุปสังฆฆณฑลจันทนบุรี นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมครู และผู้ปกครองโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมคณะผู้บริหารและ ดร. เกษดา สุทธิอัมพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของทางโรงเรียน ร่วมกันมอบ ประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติและมอบให้เป็นขวัญกำลังใจ กับครู และนักเรียนที่ทำงานและศึกษาในปีนี้

ซึ่งทางสมาคมผู้ปกครองและครู  ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที 10 แล้ว โดยจัดครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2553   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียน และครูที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลจำนวน 707 คน แบ่งเป็นครูผู้ทรงคุณค่า 137 คน นักเรียน 570 คน จากทุกแขนงทั่งด้านวิชาการ และกีฬา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563