เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการตามพระราชดำริ การปรับปรุบภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปี 2562
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรี นายจงรักษ์สุขประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการตามพระราชดำริ การปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กประจำปี 2562 โดยร่วมกับ คณะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกุ่ม จัดขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์โภชนาการและสุขภาพเด็กในประเทศไทยเพื่อนำไปปรับใช้ ในการดูแล เด็กและบุตรหลาน ร่วมถึงคนในครอบครัว โภชนาการที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาลคือ 16 ปี ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งร่างกายและสมอง โดยเฉพาะพัฒนาการทางสมองในช่วง 3 ขวบปีแรก การให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเพียงพอ จึงเป็นการวางรากฐานชีวิตที่ดีสำหรับเด็กทั้งปัจจุบันและอนาคต  ภายในโครงการ จัดให้มีบรรยายให้ตงามรู้เรื่องโภชนาการในเด็ก  ฐานกิจกรรม วัดความรู้ ความเข้าใจ การดูแลเด็กของสมาชิกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563