เทศบาลตำบลบางพระ เปิดโครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ประจำปีงบประมาณ 2562 นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิงประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ถือได้ว่ามีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงคือการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล การให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติไม่ได้ และการให้สิทธิ โอกาส และการปฏิบัติต่างๆจะให้กับผู้หญิงหรือผู้ชาย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นจะกระทำไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะกฎหมายได้บัญญัติไว้ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นตัวแทนนักเรียนจำนวน 100 คนจากสถานศึกษาใน เขตเทศบาลตำบลบางพระ แล้วตัวแทนจากชุมชนทั้ง 10 ขุมชน มาเข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติวิทยากร จาก สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักอัยการสูงสุด อัยการจังหวัดชลบุรี


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563