อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงาน IndTech Forum (อิน-เทค ฟอรั่ม) 2019 เทคโนโลยีและการบริการด้านอุตสาหกรรม
ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน IndTech Forum (อิน-เทค ฟอรั่ม) 2019 เทคโนโลยีและการบริการด้านอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรม ซึ่งหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการในการผลิต เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นพัฒนาเครื่องจักรและระบบการผลิตให้มีความชาญฉลาด รวดเร็ว แม่นยำ และมีความเป็นอัตโนมัติ ลดความผิดพลาด และความสูญเสียที่ส่งผลต่อทรัพยากรทั้งด้านแรงงาน และวัตถุที่จะเกิดขึ้น

สำหรับงาน IndTech Forum (อิน-เทค ฟอรั่ม)  2019 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัดในครั้งนี้ นอกจากได้รับชมเทคโนโลยีแล้วยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการและผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดได้ โดยในวันนี้นอกจากชมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ก้าวล้ำ ทันสมัยแล้ว ผู้เข้าสัมนาจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในหัวข้อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในด้านต่างๆอีกด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563