สภ.บ่อวิน จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรมและยาเสพติด                                                                                                                                             
ที่ห้องประชุมชั้นที่2 สภ.บ่อวิน พ.ต.อ.ปพนพัชร์ ใบยา ผกก.สภ.บ่อวิน ได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลบ่อวินและตำบลเขาคันทรง  โดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของสภ.บ่อวิน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร25นายระดับชั้นประทวน55  นาย ซึ่งมีไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปราม ซึ่งการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่การที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชน และหลังการฝึกอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติแล้วก็จะทำให้อาสาสมัครทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านในครั้งนี้ นำโดยนายกิตติโชค แต่งประกอบ ประธานตำรวจอาสา สภ.บ่อวิน ที่ได้นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรุ่นที่1 จำนวน 50 คน โดยมีพ.ต.ท.เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ รองผกก.ป.สภ.บ่อวิน และพ.ต.ท.จารุเดช แดงชาติ สวป. มาให้ความรู้ ในด้านมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมถึงเทคนิคการสังเกตจดจำใบหน้ารูปร่าง เครื่องแต่งกาย ยานพาหนะ รวมถึงความรู้ทั่วไป และการประสานการปฏิบัติและการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ที่มีเหตุการณ์เกิดขี้น

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563